Експертна рада - ЕКО РОЗВИТОК

Експертна рада громадської організації «ЕКО-РОЗВИТОК» має досвід в підготовці стратегічних документів національного, регіонального та місцевого рівнів, зокрема спрямованих на запровадження забезпечення сталого розвитку територій, справедливої трансформації, оцінки стану навколишнього середовища, цільових програм розвитку областей, в тому числі екологічної складової таких програм, проведення еколого-економічної оцінки території.

Слід відзначити, що такі документи мають національний стратегічний характер, регіональний стратегічний характер, спрямований на справедливу трансформацію регіонів, енергетичну незалежність, використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії. Зазначені документи використовуються в управлінських процесах в понад 7 областях України, урядовими та регіональними міжвідомчими робочими групами.

Серед таких документів слід відзначити:

підготовка Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071-р, зокрема в частині розвитку альтернативної енергетики;
внесення змін до Закону України "Про енергозбереження" з питань відновлювальної енергетики;
участь у підготовці пропозиції про внесення змін до деяких законів України з питань енергосервісу;
дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання в України, в тому числі вугільної галузі;
проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік;
стратегічна екологічна оцінка проєкту Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки;
розробка та впровадження інтегрованої системи охорони лісів, природних та культурних ландшафтів від пожеж на території Житомирської області;
оцінка наслідків від пожеж в екосистемах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника протягом квітня 2020 року.

Експерта рада Організації має досвід в розробці програмних, стратегічних документів планів дій щодо запровадження відновлювальних та альтернативних джерел енергії:

підготовка пропозиції до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період 2018-2020 роки в частині диверсифікації джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіоні, забезпечення переходу від централізованого теплопостачання до сучасної та ефективної системи використання доступних місцевих видів біопалива;
визначення пріоритетів державної та регіональної політики у сфері сталої енергетики та клімату, зокрема екологічної та енергетичної безпеки, енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики в Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, Дніпропетровській обласній комплексній програмі (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки;
внесення змін до Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки щодо використання біоенергетичних технологій та альтернативних видів палива для тепло- та гарячого водопостачання;
підготовка пропозицій щодо використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області;
внесення змін до цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки;
розробка Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області на 2018 – 2035 роки та індикативних показників її виконання.

Експерти ГО «Екорозвиток» мають підтверджений досвід розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з принципових і проблемних питань впровадження реформ у сфері захисту довкілля, комплексного еколого-економічного аналізу, а також надання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо законопроектів, внесення пропозицій щодо необхідності підготовки нових і внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та з інших питань екологічної та соціальної політики.

 

Звіт про результати дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні / Х. Хьольцлер, Е. Лібанова, Т. Єфименко, Я. Котляревський, С. Таран, Д. Черніков, В. Деревянкін, Ю. Стюарт. — К. : Crown Agents, 2015. — 211 с. — Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/342513102_STUDY_ON_STATE_SUPPORT_TO_UNDERTAKINGS_IN_UKRAINE

Павлюк К. В. Формування і реалізація механізму оцінювання потреб у соціальних послугах / Павлюк К. В., Котляревський Я. В., Степанова О. В. // Наукові праці Наук.-дослід. фін. ін-ту : наук. зб. — К. : Акад. фін. упр., 2015.— Вип. 3.

Котляревський Я. В. Трансформація фіскального регулювання водокористування: оцінка доцільності імплементації європейського досвіду  / Я.Котляревський, І.Довга  // Економіст. – 2015. – №12. – С. 34-36.

Павлюк К. В. Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні / Павлюк К. В., Котляревський Я. В., Степанова О. В. // Наукові праці Наук.-дослід. фін. ін-ту : наук. зб. — К. : Акад. фін. упр., 2015.— Вип. 4.

Кузькін Є. Ю. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання / Є. Ю. Кузькін, Я. В. Котляревський, О. В. Шишко // Фінанси України. – 2015. – № 12. – c. 63-72

Semenyuk E.P., Kotlyarevsky Ya.V., Kniaziev S.I., Melnikov O.V. Information Economy: the Formation of Special-Purpose Categoriсal Framework. Sci. Innov. 2017. V. 13, no. 3. P. 5—19. URL: http://scinn-eng.org.ua/sites/default/files/pdf/2017/N3/Semenyuk.pdf 

Kotlyarevsky Ya.V., Melnychenko A.A., Ivanytska O.M., Semenyuk E.P., Kniaziev S.I., Melnikov O.V. New Economy: Evolution of Forms and Research Methodology. Sci. Innov. 2020. V. 16, no. 1. P. 15—30. URL: https://scinn-eng.org.ua/sites/default/files/pdf/2020/N1/Kotlyarevskyy.pdf

Sokolovska, A.M., Kotlyarevsky, Ya.V. Scientific Discourse of Populism: Aspects of Economy and Tax Policy. Sci. Innov. 2020. V. 16, no. 5. P. 36—51. URL: http://scinn-eng.org.ua/sites/default/files/pdf/2020/N5/Sokolovska.pdf

 Котляревський Я.В. Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем / Я.В. Котляревський, Т.В. Троцький, М.О. Дяченко // Проблеми економіки. – 2017. – № 4. – С. 15–23. – URL : https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-4_0-pages-15_23.pdf

Екологізація суспільства : Соціальна роль та моделювання / Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський, О. В. Мельников. – Львів : Українська академія друкарства, 2012. − 460 с. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/347994676_ECOLOGIZATION_OF_SOCIETY_SOCIAL_ROLE_AND_MODELLING

Kotliarevskyy, Ya., Melnikov, A., Shtangret, A. & Pushak, H. (2016). Sustainable development of informational sphere in Ukraine. European Cooperation, Vol. 8(15), 80-87.

Інноваційні механізми стратегії фінансового управління / редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − 820 с.

Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів / Т. І. Єфименко, І. О. Лютий, С. С. Гасанов, Я. В. Котляревський та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2012. − 244 с.

Актуальні проблеми удосконалення податкового регулювання / Л. Л. Тарангул, С. С. Гасанов, Я. В. Котляревський та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. – 526 с.

Науково-методичні засади статистичного аналізу стійкості державних фінансів / С. С. Гасанов, М. В. Пугачова, Я. В. Котляревський та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 524 с.